آمار جالب قفل های اندروید

الگوی قفل اندروید (Android Lock Pattern) روشی برای شناسایی کاربر سیستم اندروید ارائه می کند که قرار است مشکلات انتخاب، حفظ و نگهداری کلمه عبور (پسورد) و پین کد را از دوش کاربر بردارد.

اما مطالعات نشان می دهد که الگوی پترن هم چندان غیرقابل حدس نیست و درصد بالایی از افراد از الگوهای مشابه استفاده کرده یا روش های قابل پیش بینی را برای ایجاد الگوی خود استفاده می کنند. Marte Løge به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی حدود ۴۰۰۰ الگوی مورد استفاده کاربران اندروید به نتایج زیر رسیده است:

قفل صفحه پترن
در بسیاری از موارد، رابطه ای بین حرف اول نام فرد یا یکی از نزدیکان او با الگوی ساده مورد استفاده وجود دارد.
۴۴% الگوها یعنی چیزی نزدیک به نصف، از سمت چپ ترین نقطه بالای صفحه (نقطه شمال غربی) شروع می شوند!
۷۷% الگوها از یکی از نقاط چهار گوشه صفحه شروع می شوند.
طول الگوهای به طور میانگین، ۵ نقطه است که به معنی حدود ۹۰۰۰ ترکیب مختلف است.
درصد بالایی از الگوها فقط شامل ۴ نقطه هستند که این موجب کاهش تعداد الگوهای ممکن به زیر ۲۰۰۰ تا می شود.
در اکثر موارد، الگو از نقاط بالا و سمت چپ شروع و به سمت راست و پایین ادامه می یابد.

پست های توصیه شده

ارسال دیدگاه