جراحی هارد چیست

در هنگام بروز مشکل برای هد هارد دیسک علائمی مانند صدا کردن هارد پدید می آید

برای رفع این مشکل نیاز به تعویض هد هارد است که اصطلاحا به این کار جراحی هارد گفته میشود.

برای جراحی هارد و تعویض هد نیاز به هارد سالم و مشابه هارد خراب است که در اصطلاح به آن هارد مشابه گفته میشود ، هرچه این مشابهت بیشتر باشد نتیجه بهتری از جراحی هارد خواهیم گرفت .
در برخی از موارد هم نرسیدن هد هارد به نقطه صفر (سکتور صفر) باعث خرابی هارد میشود به این صورت که برد هارد سالم است اما موتور هارد نمیچرخد که اغلب پدید آمدن این مشکل به دلیل خاموش نکردن کامپیوتر میباشد، برای رفع این مشکل نیز نیاز به جراحی هارد و بازکردن و برگرداندن هد هارد به نقطه صفر میباشد.

پست های توصیه شده

1 دیدگاه

ارسال دیدگاه