روش تعمیر هاردهای مای پس وسترن دیجیتال

روش تعمیر هاردهای مای پس وسترن دیجیتال

رایا سهند

همانطور که میدانید هاردهای مای پس و اولتر شرکت وسترن در خیلی از موارد دچار ایراد io میشود

 

یا ظرفیت به کلی نمایش داده نمیشود و یا اینکه اصلا هارد شناسایی نمیشود. بهتر این راه جهت تعمیر این نوع هارد تبدیل برد به حالت ساتا و رفع ایراد آن میباشد در اینجا شماره برد های  معادل جهت تعمیر کاران گرامی در اختیار شما قرار گرفته است قابل ذکر است مسئولیت حفظ اطلاعات به عهده تعمیر کاران گرامی میباشد و این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال اشتباهات و استفاده نادرست از مطالب را ندارد

USB          SATA

۷۰۱۶۰۵      ۷۰۱۴۹۹
۷۰۱۶۱۵      ۷۰۱۴۹۹
۷۰۱۶۳۵      ۷۰۱۵۷۲
۷۰۱۶۵۰      ۷۰۱۴۹۹
۷۰۱۶۷۵      ۷۰۱۶۷۲ ۷۷۱۶۷۲
۷۷۱۷۳۷      ۷۰۱۶۹۲ ۷۷۱۶۹۲
۷۷۱۷۵۴      ۷۰۱۶۹۲
۷۷۱۷۶۱      ۷۷۱۶۹۲
۷۷۱۸۰۱      ۷۷۱۸۲۳
۷۷۱۸۱۴      ۷۷۱۸۲۰
۷۷۱۸۵۹      ۷۷۱۸۵۲
۷۷۱۹۴۹      ۷۷۱۹۵۹
۷۷۱۹۶۱      ۷۷۱۹۶۰ ۷۷۱۹۳۹ ۷۷۱۹۵۹ ۷۷۱۹۳۳
۷۷۱۹۶۲      ۷۷۱۹۳۱ ۷۷۱۹۵۹

 

پست های توصیه شده

ارسال دیدگاه