S.M.A.R.T چیست و به چه منظور در هارددیسک تعبیه شده است؟!

در این مقاله به موضوع خود کنترلی در هارددیسک خواهیم پرداخت و شرح جامعی از این آپشن در درایو های سخت خواهیم داد.در هنگام کار با هارد دیسک

 

بعضی از کاربران با پیغامی در ابتدای بوت شدن سیستم خود برخورد می کنند که حاکی از خرابی در هارددیسک می باشد و عموما” با زدن دکمه F1 از آن عبور خواهید کرد.
S.M.A.R.T مشتمل بر یک یآ چند نرم افزار یا بهتر است بگویم میکروکد است که در ناحیه UBA یا همان ناحیه سرویس در هارددیسک کارگذاری شده است . به زبانی دیگر S.M.A.R.T خود از ماژول های ناحیه سرویس در هارددیسک می باشد. کارش خود مانیتورینگ ، تجزیه و تحلیل ،گزارش دهی از کارکرد هارد دیسک است تا پیش از بوجود آمدن مشکلی اساسی برای درایو هارددیسک کاربر را از آن مشکل با اطلاع کند و جلوگیری کند از نابودی و یا ازدست رفتن اطلاعات. شاخص های مختلفی در هارددیسک بوسیله آن تجزیه و تحلیل می شوند تا ما بدانیم این هارددیسک به چه میزان می تواند قابل اطمینان باشد.به عنوان مثال شاخص ها یی مانند :
Reallocated Sectors Count که هرگاه هارددیسک نتواند دیتایی را در سکتور خاصی بخواند سعی در بازخوانی و جا بجا کردن مکان آن دیتا از ناحیه خراب به ناحیه ای سالم می کند. تعداد این تلاش ها در گزارشات S.M.A.R.T ثبت خواهند شد و بصورت نرمال نشانی از بد سکتور می باشد ( توجه داشته باشید همیشه این تلاش ها نشان از بد سکتور نیست ).
(POH) میزان ساعات و یا دقایقی که هارد دیسک روشن بوده است نیز در گزارشات S.M.A.R.T ثبت می شوند و شما به راحتی می توانید بدانید این درایو چه میزان کار کرده است !!
و خیلی عوامل و مشخصات دیگر از قبیل تعداد تلاش های ناموفق برای راه اندازی اسپیندل موتور هارددیسک تا دمای داخلی و… که همگی در جدول زیر برای شما نوشته شده است. به خاطر داشته باشید که همیشه میزان بالای ( بیشتر بودن ) عددی این شاخص ها نشان از بیشتر خراب بودن نیست بلکه در بعضی میزان بالای این شاخص نشان از سلامت دارد مانند میزان شاخص “Throughput Performance ” و یا شاخص ” Seek Time Performance “.
بگذارید برای روشن شدن هرچه بیشتر این مطلب و طرز کار ماژول های S.M.A.R.T یک مثال برای شما بیاورم : فرض کنید من یک شخص را با نام “S.M.A.R.T” استخدام می کنم تا یک سری از کارهای شما را زیر نظر بگیرد. شما باید :
راس ساعت ۷ صبح از خواب بیدار شوید
۷:۳۰ دقیقه سر میز صبحانه باشید
۹:۰۰ صبح در محل کار حاضر باشید
۱۲:۳۰ دقیقه در سالن نهار خوری باشید
۶:۰۰ عصر در خانه حاضر باشید

زمانی که شما اسمارت را Clear می کنید در اصل صورت مسئله را پاک می کنید یا به بیان دیگر دفترچه خرابی را پاک می کنید و باید مشکل اساسی را برطرف کنید تا هارد دیسک بصورت کامل تعمیر و قابل استفاده مجدد شود.

پست های توصیه شده

ارسال دیدگاه